ข่าวสารจุฬาฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานหุ่นยนต์ Pinto แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อช่วยแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน้อมเกล้าฯ ถวายหุ่นยนต์ “ปิ่นโต” (Pinto Quarantine Delivery Robot) แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 20 ตัว เพื่อพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ตามพระราชอัธยาศัย  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหุ่นยนต์ Pinto และระบบสื่อสารทางไกล Telepresence จำนวน 1 ชุดให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปติดตั้งที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำหรับใช้ป้องกันความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อ COVID-19 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับพระราชทาน

หุ่นยนต์ Pinto เป็นผลงานจากโครงการหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  ซึ่งพัฒนาร่วมกับบริษัท HG Robotics และบริษัท Obodroid โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ได้มอบเงิน 1 ล้านบาท เป็นทุนประเดิมจัดซื้อหุนยนต์นี้จำนวน 20 ชุด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุน  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ตั้งเป้าการผลิตหุ่นยนต์จำนวน 100 ชุด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ

หุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถเคลื่อนที่รอบเตียงคนไข้ได้ ดูแลทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคได้ง่าย ทำให้แพทย์และพยาบาลสามารถใช้งานได้ทันที  จะช่วยในการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยได้จากระยะไกลโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปใกล้กับผู้ป่วย ช่วยลดความเสี่ยงของแพทย์และพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19  รวมทั้งยังช่วยลดการใช้งานของชุดป้องกันตนเองที่กำลังขาดแคลนอยู่ในขณะนี้

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย