ข่าวสารจุฬาฯ

ผู้สื่อข่าวโมเดิร์นไนน์ทีวีสัมภาษณ์แพทย์จุฬาฯ เรื่อง”ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19″

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ณ ชั้นล่าง ตึกสิรินธร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี สัมภาษณ์ อ.นพ.พสุรเชษฐ์ สมร ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เรื่อง “ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19”  ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานของห้องความดันลบของโรงพยาบาล  ช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคในการเก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกของผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจ ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์  ซึ่งได้มีการนำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ตรวจคัดกรองผู้ป่วย COVID-19 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่วันที่  2 เมษายนที่ผ่านมา

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย