ข่าวสารจุฬาฯ

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ขอเชิญร่วมการประชุมแบ่งปันประสบการณ์ตรง จากการควบคุมโรคระบาด COVID-19 ในประเทศจีน

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ในฐานะเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทั่วโลก จุฬาฯ (CU-GDLN)  ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม Webinar ผ่าน Zoom video conference หัวข้อ AFDI-GDLN Global Knowledge Sharing Series on Anti-COVID-19: Webinar 1: What is COVID-19 and How can we prevent it? จัดโดย Asia-Pacific Finance and Development Institute (AFDI) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ Global Development Learning Network เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากการควบคุมโรคระบาด COVID-19 ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 13.00-14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยมี Prof.Chen Mingquan หัวหน้าแพทย์จาก the Department of Infectious Diseases และผู้อำนวยการแผนก Emergency Department of Huashan Hospital จาก Fudan University  เป็นวิทยากร

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ – 6 เมษายน 2563 ทาง http://vote.snai.edu/pcvote/1504 เฉพาะ   ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar จะได้รับลิงค์เข้าร่วมงาน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่                   E-Mail: siriporn.k@car.chula.ac.th

 

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย