ข่าว

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ “บริการส่งด้วยใจ สู้ภัย COVID-19”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  “บริการส่งด้วยใจ สู้ภัย COVID-19”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ให้บริการพิเศษสำหรับนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยของ จุฬาฯ ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในช่วงที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ปิดทำการ

ยืมหนังสือได้จำนวน 5 เล่ม เฉพาะหนังสือของสำนักงานวิทยทรัพยากร ที่มี Location เป็น Central Library และ Thailand and ASEAN Information Center และมี Status เป็น CHECK SHELVES หนังสือที่ได้รับการตอบรับ จะจัดส่งหนังสือให้ทางไปรษณีย์แบบ EMS ทุกวันพุธและวันศุกร์ โดยกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับให้ชัดเจน  รวมทั้งกรอกอีเมลที่ถูกต้องและใช้งานจริง ให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 – 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
Website : www.car.chula.ac.th
Email : chulalibrary@car.chula.ac.th
Facebook : ChulaLibrary
Line : culibrary

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X