ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเนื่องในวันจักรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 ผศ.ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย