ข่าว

จุฬาฯ รับมอบเงินสนับสนุนการพัฒนาชุดตรวจคัดกรอง COVID-19 แบบรวดเร็ว

จุฬาฯ รับมอบเงินสนับสนุนการพัฒนาชุดตรวจคัดกรอง COVID-19 แบบรวดเร็ว

เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563  ณ ห้องรับรองชั้น 7 อาคารจามจุรี 4 ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย รับมอบเงินสนับสนุนงานวิจัยชุดตรวจคัดกรอง COVID-19 แบบรวดเร็ว จากผู้แทนบริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,000,000 บาท ชมรมวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 2512 จำนวน 1,007,600 บาท คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน จำนวน 9,000,000 บาท และคุณวิรัช สุทธิโรจน์พัฒนา จำนวน 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,207,600 บาท

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X