ข่าว

อักษรศาสตร์ จุฬาฯ รวมใจจัดกิจกรรม ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

อักษรศาสตร์ จุฬาฯ รวมใจจัดกิจกรรม ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดทำของที่ระลึกได้แก่ “ร่มและถุงผ้าร่มลายดอกชงโค”  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการเป็นค่ายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และเพื่อร่วมสมทบทุนกองทุนฉุกเฉินสำหรับนิสิตคณะอักษรศาสตร์ที่ประสบปัญหาจากภาวะวิกฤต COVID-19

ของที่ระลึกดังกล่าว ออกแบบโดยคุณศุทธิภา บุณยัษฐิติ นักออกแบบลายผ้า เจ้าของแบรนด์ Pangjee Design  ราคาชุดละ 1,000 บาท  ผู้สนใจร่วมสมทบทุนติดตามรายละเอียดวิธีการสั่งซื้อของที่ระลึกได้จากโปสเตอร์

นอกจากนี้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ยังรวบรวมกวีนิพนธ์ของนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในโครงการ Healing Arts เพื่อให้กำลังใจในช่วงที่สังคมไทยกำลังเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ด้วยถ้อยคำแห่งความปรารถนาดี ความหวัง และกำลังใจที่ชาวอักษรศาสตร์อยากมอบให้แก่สังคมไทยเพื่อร่วมก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน สามารถติดตามอ่านกวีนิพนธ์อันไพเราะได้ที่ Facebook : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X