ข่าว

คลิปออกกำลังกายที่บ้าน และการบำบัดออฟฟิศซินโดรมในช่วง Work from Home

คลิปออกกำลังกายที่บ้าน และการบำบัดออฟฟิศซินโดรมในช่วง Work from Home

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้สถานที่ออกกำลังกายในมหาวิทยาลัยที่ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ปิดให้บริการ แต่ผู้ที่รักสุขภาพก็สามารถออกกำลังกายได้จากคลิปสำหรับการออกกำลังกายที่บ้านช่วงสถานการณ์ COVID-19 และเก้าอี้บำบัดออฟฟิศซินโดรมสำหรับผู้ที่ Work from Home ซึ่งจัดทำและเผยแพร่โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

คลิปออกกำลังกายที่บ้านช่วง COVID-19

ประกอบด้วย 10 ท่า ดังนี้

  1. Push Up
  2. Bent over Row
  3. Wood chop
  4. Standing Shoulder press
  5. Squat
  6. Reverse lunge
  7. Standing Outer thigh lift
  8. Arm-reaching
  9. Lying leg raise
  10. Plank

สามารถเข้าชมคลิปวิดิโอได้ที่

เก้าอี้บำบัดออฟฟิศซินโดรมสำหรับ Work from Home

สามารถเข้าชมคลิปวิดิโอได้ที่

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ www.cusc.chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X