ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ เปิดตัว “CU-RoboCOVID”หุ่นยนต์ช่วยแพทย์ให้ปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผลิตหุ่นยนต์ “CU-RoboCOVID” ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา อีกทั้งอุปกรณ์ในการป้องกันมีจำนวนจำกัด โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯได้คิดค้นและพัฒนาหุ่นยนต์   ที่ช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์ พยาบาล เลี่ยงการติดเชื้อ และทำให้การทำงานกับผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า หุ่นยนต์ชุด“CU-RoboCOVID” ทางคณะผลิตขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ “อำนวยความสะดวก ลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพ” รวมไปถึงการสร้างระบบเครือข่ายในการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย นายกสมาคม นิสิตเก่าจุฬาฯ กล่าวถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดภาระในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และพยาบาล โดยมีแนวคิด “หุ่นยนต์เซฟหมอ #หมอเซฟเรา #เราเซฟหมอ” ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในการผลิตหุ่นยนต์อำนวยความสะดวกบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 103 ตัว มูลค่า 5,150,000 บาท เพื่อเร่งผลิต “PINTO” หุ่นยนต์ส่งอาหารและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วย ซึ่งมีหุ่นยนต์ที่พร้อมใช้งานจริงแล้วจำนวน 20 ตัว ส่งมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นต้น

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย