ข่าวสารจุฬาฯ

ผู้สื่อข่าวรายการ Innolife สัมภาษณ์อาจารย์แพทย์ จุฬาฯเรื่อง “เครื่องตรวจ COVID-19 อัตโนมัติ”

เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ ชั้น 3 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวรายการ Innolife ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  เรื่อง “เครื่องตรวจ COVID-19 อัตโนมัติเครื่องแรกในประเทศไทย” ซึ่งให้บริการตรวจเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานในการสัมผัสใกล้ชิดเชื้อโรค ผลการตรวจเชื้อสามารถยืนยันผลได้ 99%

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย