ข่าวสารจุฬาฯ

มอบเต็นท์แคปซูลควบคุมความดันลบสำหรับผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ณ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนรับมอบเต็นท์แคปซูลควบคุมความดันลบ (Isolator Chamber-Negative Pressure ) จำนวน 2 ชุดจากบริษัท ไทยอีวี จำกัด ร่วมกับนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ 2527 เพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ป่วยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย