ข่าว

มอบเต็นท์แคปซูลควบคุมความดันลบสำหรับผู้ป่วย COVID-19

มอบเต็นท์แคปซูลควบคุมความดันลบสำหรับผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ณ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนรับมอบเต็นท์แคปซูลควบคุมความดันลบ (Isolator Chamber-Negative Pressure ) จำนวน 2 ชุดจากบริษัท ไทยอีวี จำกัด ร่วมกับนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ 2527 เพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ป่วยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X