ข่าว

“เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อสุขอนามัยของตำรวจและประชาชน” ผลผลิตจากการร่วมแรงร่วมใจของเครือข่าย CUTIP จุฬาฯ

“เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อสุขอนามัยของตำรวจและประชาชน”  ผลผลิตจากการร่วมแรงร่วมใจของเครือข่าย CUTIP จุฬาฯ

หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ (CUTIP) มอบสเปรย์และเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออนามัยจำนวน 11,000 ลิตร ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ที่ทำการตำรวจทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

            รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดเผยว่า โครงการ “ร่วมใจจัดหาและผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออนามัยเพื่อสุขอนามัยของตำรวจและประชาชน” ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของเครือข่าย CUTIP (CUTIP Networks) ซึ่งจะมอบเจลแอลกอฮอล์ให้สถานีตำรวจภายใต้สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบัญชาการตำรวจภูมิภาค ภาค 1 ถึงภาค 9  นอกจากเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้ว เครือข่าย CUTIP ยังมีแผนจะประสานงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและรับมือกับไวรัส COVID-19 ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานรัฐซึ่งเป็นด่านหน้าต้องพบปะประชาชน เพราะเราเชื่อมั่นในพลังของการแบ่งปันที่นอกจากจะดูแลตัวเองแล้วเราต้องดูแลคนที่อยู่รอบข้างด้วย จึงจะพาให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

ศ.ดร.นงนุช เหมืองสิน ผู้อำนวยการหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ กล่าวว่า การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันหรือลดการแพร่เชื้อโรค COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชนที่มาใช้บริการในสถานีตำรวจทั่วประเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่งในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ซึ่งอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันเชื้อโรคขาดแคลน และมีราคาแพง ส่งผลให้หน่วยงานบริการประชาชนเข้าถึงเครื่องมือป้องกันเชื้อโรคได้ยาก โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจในหน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการให้บริการดูแลความปลอดภัยและใกล้ชิดประชาชนทั่วประเทศ ในแต่ละวันต้องพบปะกับประชาชนที่มาใช้บริการจำนวนมาก

“CUTIP Networks ภายใต้ความร่วมมือของผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และพันธมิตรจากหน่วยงานรัฐ เอกชน ตลอดจนจิตอาสา จึงได้ร่วมมือกับกองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติในโครงการร่วมใจจัดหาและผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออนามัย เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายที่อยู่ในห่วงโซ่ของการผลิตเจลล้างมืออนามัย ทั้งผู้ผลิตและจัดหาวัตถุดิบ โรงงานผู้ผลิต ฯลฯ ร่วมกันบริจาคและสนับสนุนการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์อนามัยที่ได้มาตรฐาน มีเลขที่จดแจ้งได้รับอนุญาตจาก อย. ที่สำคัญคือมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคได้สูงสุด” ศ.ดร.นงนุช กล่าว

“รู้สึกดีใจและภูมิใจที่หลักสูตร CUTIP และจุฬาฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหาและฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19  ผลตอบรับของโครงการดีมาก สิ่งที่ได้รับนอกจากความภูมิใจแล้ว ยังได้เครือข่าย CUTIP ที่ทำประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคต  เครือข่ายนี้จะเป็นกำลังสำคัญ  ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติต่อไป” ศ.ดร.นงนุช กล่าวทิ้งท้าย

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X