ข่าว

สภากาชาดไทยเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ สู้ภัย COVID-19

สภากาชาดไทยเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ สู้ภัย COVID-19

สภากาชาดไทย ร่วมกับโครงการอาสาร่วมใจ Fight COVID โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศซึ่งกำลังขาดแคลน เพื่อต่อสู้และป้องกันภัย COVID-19

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เปิดรับบริจาค เช่น หน้ากากอนามัย N95 ชุด PPE ที่มีคุณภาพ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความจำเป็น ซึ่งสภากาชาดไทยจะกระจายไปยังบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศให้มีใช้อย่างทั่วถึง

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือบริจาคเงินเพื่อนำไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ผ่านบัญชี “สภากาชาดไทย สู้ภัย COVID” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 045-304722-9

ผู้สนใจติดต่อบริจาคได้ที่สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย อาคารจอดรถ 3 ชั้น 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร. 08-1917-0617 Line ID: patima58

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X