ข่าวสารจุฬาฯ

รู้ทัน ป้องกัน รับมือ COVID-19 ความรู้หลากหลายจากสถานีวิทยุจุฬาฯ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อทุกคนที่ต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตท่ามกลางความเสี่ยงการติดตามข่าวสารความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคนี้เพื่อเรียนรู้และป้องกันตนเองมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สถานีวิทยุจุฬาฯ (CU Radio) FM 101.5MHz. ได้จัดทำรายการเกี่ยวกับ COVID-19 เพื่อให้ผู้ฟังได้รู้ทัน ป้องกัน และรับมือ COVID-19 ในหลากมิติโดยคณาจารย์จุฬาฯ

รายการ 50 Minutes เปลี่ยนมุมคิด พิชิต COVID-19

ดำเนินรายการโดยภาวิณี โตตะเคียน และ อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว ทุกวันศุกร์ เวลา 08.05 – 08.55 น. รูปแบบรายการแบ่งเป็น 2 ช่วง

      ช่วงที่ 1  สัมภาษณ์ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปรับมุมคิดของคนในสังคมด้านต่างๆ เพื่อใช้ชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางการระบาดของ COVID19

      ช่วงที่ 2 หยิบยกประเด็นของผู้ฟัง ฝากข้อคิดในการปรับเปลี่ยนมุมคิด พิชิต COVID-19 มานำเสนอ รวมทั้งหาคำตอบในประเด็นที่ผู้ฟังฝากคำถามไว้ในรายการ

      นอกจากนี้ยังมีรายการอื่นๆ ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ที่น่าสนใจ เช่น

รายการพลังปัญญาฝ่าวิกฤติ COVID-19

  • เศรษฐกิจติดโควิด ธุรกิจทำไงดี
  • ผลกระทบของ COVID –19 ต่อคนบางอาชึพ
  • COVID -19: บททดสอบภาวะผู้นำช่วงสงครามโรค
  • วางแผนการเงินส่วนบุคคลรับมือ COVID-19 | ฟ้าหลังฝนหลังเกิดโรคระบาดใหญ่ในประวัติศาสตร์

รายการ Innovative Wisdom

  • อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
  • ธุรกิจจีนรับมือช่วงเกิด COVID-19 อย่างไร

รายการเจาะข่าวเช้านี้

  • อนาคตสถาบันอุดมศึกษาไทยในช่วงสถานการณ์และหลังสถานการณ์โรค COVID-19
  • ผลจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อการเล่นพนันของคนไทย

รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม

  • COVID-19: บททดสอบภาวะผู้นำช่วงสงครามโรค

รายการปกิณกะอินเดีย

  • เมื่อชาวอินเดียอพยพกลับบ้านเกิดเพราะ COVID-19

ติดตามฟังรายการต่างๆ ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ ได้ที่
https://curadio.chula.ac.th/Program-List.php
https://www.youtube.com/CURadioChannel

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-3970-74
Website : http://www.curadio.chula.ac.th
E-mail Address : curadio@chula.ac.th
Line : @curadio

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย