ข่าว

รับสมัคร…หลักสูตรปริญญาโทสาขา “ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ” ปี 2563

รับสมัคร…หลักสูตรปริญญาโทสาขา “ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ” ปี 2563

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ  เปิดรับสมัครคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (วท.ม.) สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้  – 14 พฤษภาคม 2563 ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://www.register.gradchula.com/

ทั้งนี้ ทางภาควิชาได้มีประกาศ ปรับวิธีการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดในสื่อประชาสัมพันธ์นี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวัลลี    ภูมิพงศ์ไทย โทร. 08-4714-0680

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X