ข่าวสารจุฬาฯ

บทเพลง “Song for Health” จาก CU Band แทนคำขอบคุณและร่วมส่งกำลังใจในช่วงโควิด-19

ชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Band) ขอมอบบทเพลง “Song for Health” แทนคำขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และร่วมส่งกำลังใจให้ทุกคน จับมือผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

“Song for Health” เป็นบทเพลงที่ประพันธ์โดย Steven Verhelst เพื่อให้นักดนตรีจากทั่วโลกได้ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ผ่านบทเพลงนี้

CU Band ได้เรียบเรียงดนตรี ประพันธ์คำร้องภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และสร้างสรรค์บทเพลง “Song for Health” ในรูปแบบ Jazz Big Band

อื่นๆ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Literary”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย