ข่าวสารจุฬาฯ

ย้อนความประทับใจกับการแสดงดนตรีที่หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ เชิญร่วมย้อนความทรงจำที่ประทับใจกับการแสดงดนตรีไทยสองรายการที่สร้างความสุขแก่ผู้ชมมาแล้ว ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ พร้อมให้ผู้ชมรับชมถึงบ้านทาง facebook: CU Art Culture ในสถานการณ์ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

– คอนเสิร์ต “คลาสสิก ไพบูลย์ บุตรขัน” เรียบเรียงดนตรีและอำนวยเพลงโดย นรอรรถ จันทร์กล่ำ ศิลปินศิลปาธร จัดแสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เต็มอิ่มกับบทเพลงอมตะ อาทิ มนต์เมืองเหนือ ค่าน้ำนม ขวัญใจคนจน ช้ำอกเหมือนตกตาล ยมบาลเจ้าขา แม่ค้าตาคม น้ำค้างเดือนหก นิราศนุช ขี้เหร่ก็รัก และอีกหลายบทเพลงอันไพเราะ ขับร้องโดย สุเมธ องอาจ พิจิกา จิตตะปุตตะ ศรัณย์ คุ้งบรรพต ภัทราภา ภูมิภักดิ์ รัฐพงศ์ ปิติชาญ และ ศิลปินรับเชิญ ประสาร วงศ์วิโรจน์รักษ์ บรรเลงแอคคอร์เดียน
รับชมได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=1daDFtJ4-uM&feature=youtu.be

– รายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ 214 “วัชโรดม” วงเครื่องสายผสมออร์แกนและขิม เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 พบกับการบรรเลงบทเพลงไทยที่หาชมได้ยาก อาทิ โหมโรงเทิด ส.ธ. ถอนเสมอ เถา ออกพระเจ้าลอยถาด โลมอนงค์ เถา แขกมอญบางช้าง เถา ทางครูเขียน ศุขสายชล บทร้องเพลงเต่าเห่ ชุด “เย็นย่ำ” (ตับเย็นย่ำ) เดี่ยวซอด้วง ทยอยเดี่ยว โดยครูวรยศ ศุขสายชล เขมรราชบุรี เถา
ติดตามสูจิบัตรออนไลน์ได้ที่ www.cuartculture.chula.ac.th/news/2018
รับชมได้ทาง https://youtu.be/H3KXA9ZD534

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย