ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาทางไกลจากจีน “แนวโน้มเศรษฐกิจโลกกับ COVID-19”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาทางไกลจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในหัวข้อ “AFDI-GDLN Global Knowledge Sharing Series on Anti-COVID-19: Webinar 3: Global economic outlook – Covid-19. An analysis of ACCA’s latest Global Economic Conditions survey” จัดโดยสถาบัน AFDI เซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563  เวลา 14.00 – 15.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ผ่านโปรแกรม Zoom  โดยมี Mr.Michael Taylor, Chief Economist จาก Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกกับ COVID-19

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่  http://vote.snai.edu/pcvote/1504 ตั้งแต่บัดนี้ –  27 เมษายน 2563 ผู้ลงทะเบียนเท่านั้นที่จะได้รับข้อมูลเพื่อเข้าร่วมสัมมนา ผู้ที่สนใจรับข่าวสารการอบรม/สัมมนาทางไกลจาก AFDI โดยตรง สามารถสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม AFDI Global Learning Community บน WeChat Application ได้ที่ http://vote.snai.edu/p/8/

 

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย