ข่าวสารจุฬาฯ

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Emerging Adult’s Romantic Relationships: “Talking” to Begin and “Ghosting” to End”

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ  ขอเชิญนิสิตคณะจิตวิทยาและผู้ที่สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางออนไลน์ เรื่อง “Emerging Adult’s Romantic Relationships: “Talking” to Begin and “Ghosting” to End” โดย Asst. Prof. Darcey N. Powell, Ph.D., Roanoke College, USA  สรุปเนื้อหาบางส่วนระหว่างการบรรยายโดย อ.ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน หัวหน้าศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาฯ ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 19.00 – 21.00 น.

การบรรยายจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังฟรีได้ทางhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwzSF14n8WegtGfqnVheRWi_D3ENttHPP3omY4WKKmmxewFw/viewform?vc=0&c=0&w=1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ kannika.c@chula.ac.th

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย