ข่าวสารจุฬาฯ

รถตุ๊กตุ๊ก MuvMi กับภารกิจรับ-ส่งผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาฯ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับการสนับสนุนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า MuvMiจากบริษัท Banpu Next โดยความร่วมมือกับ MuvMi และ P. Library Design Studio ในการใช้รถรับ-ส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการดีขึ้นแล้ว จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยัง OZONE HOTEL Samyan ซึ่งเป็นสถานที่พักฟื้นของผู้ป่วยระหว่างทำการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รถดังกล่าวได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้ท้องรถต่ำ นั่งสบาย รถเข็นหรือผู้สูงอายุสามารถขึ้นลงได้ง่าย มีการติดตั้งแผงกั้นในส่วนของพนักงานขับรถและผู้โดยสารด้านหลัง โดยรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าคันดังกล่าวจะใช้เฉพาะกิจเพื่อรับ-ส่งผู้ป่วย COVID-19 เท่านั้น เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วได้มีการทำความสะอาดรถตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนดไว้
(ขอบคุณภาพจากสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ)

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย