ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ มอบสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้าป้องกันโควิด-19 แก่ผู้ปฏิบัติงาน กทม.และเจ้าหน้าที่ตำรวจ

           

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้าป้องกันไวรัสโควิด-19 และฝุ่นจิ๋ว Shield+ Protecting Spray จำนวน 1,500 ขวดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดีจุฬาฯ ผศ.ภญ.ดร.บุญศรี องค์พิพัฒนกุล  รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และ ผศ.ภญ.ดร.จิตติมา ลัคนากุล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ผู้วิจัยและพัฒนาสเปรย์ดังกล่าว และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพ บริษัท แนบโซลูท จำกัด คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub)  เพื่อส่งมอบแก่พนักงานเก็บขยะที่ช่วยดูแลจัดการของเสียจากครัวเรือน และพนักงานทำความสะอาดใน 50 เขตของกรุงเทพมหานครต่อไป

นอกจากนี้ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) มอบหมายให้ พล.ต.ต.พรชัย ขันตี รองผู้บัญชาการ สตม. เป็นผู้แทนรับมอบสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้าป้องกันไวรัสโควิด-19  จำนวน 800 ขวดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการทำหน้าที่คัดกรองคนเข้าเมืองจากต่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้ประสานงาน

          ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ ในนามประธานแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 4 รับมอบสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้าป้องกันไวรัสโควิด-19 และฝุ่นจิ๋ว Shield+ Protecting Spray จำนวน 700 ขวดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งมอบให้ข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย