ข่าวสารจุฬาฯ

”ส่งให้ด้วยใจ สู้ภัย COVID-19” EP.2 บริการพิเศษจากสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ให้บริการพิเศษยืมหนังสือและจัดส่งให้ถึงบ้านในโครงการ “ส่งให้ด้วยใจ สู้ภัย COVID-19”  ซึ่งจัดขึ้นอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 5 – 28 พฤษภาคม 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในช่วงที่สำนักงานฯ ปิดทำการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้

– ให้บริการเฉพาะนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยจุฬาฯ เท่านั้น

– ยืมได้เฉพาะหนังสือของสำนักงานวิทยทรัพยากร ที่มี Location เป็น Central Library และ Thailand and ASEAN Information Center /  Status ของหนังสือเป็น CHECK SHELVES

– สามารถยืมหนังสือได้คนละ  5 เล่ม (ไม่นับรวมกับรอบเดือนเมษายน)

– หนังสือที่ได้รับการตอบรับ จะจัดส่งหนังสือให้ทางไปรษณีย์แบบ EMS ทุกวันพุธ และวันศุกร์

– บริการนี้จะติดต่อกับผู้ยืมหนังสือผ่านทางอีเมลเป็นหลัก

– วันกำหนดคืนหนังสือทุกเล่ม วันที่ 1 มิถุนายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ โทร. 02-218-2929

            Line@ : culibrary

            Facebook : ChulaLibrary

            Website : www.car.chual.ac.th

            E-mail : chulalibrary@car.chula.ac.th

 

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย