ข่าวสารจุฬาฯ

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ รับสมัครนิสิตหลักสูตรปริญญาโท-เอก รอบที่ 3

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (ปริญญาโท) และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (ปริญญาเอก) รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 – 31 พฤษภาคม 2563

โดยแขนงวิชาที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 3 ประกอบด้วย

-แขนงวิชาจิตวิทยาสังคมพื้นฐานและประยุกต์ (ปริญญาโท – ปริญญาเอก ในเวลาราชการ)

– แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ (ปริญญาโท – ปริญญาเอก นอกเวลาราชการ)

– แขนงวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์ (ปริญญาโท – ปริญญาเอก นอกเวลาราชการ)

– แขนงวิชาจิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์และการทำงาน ( ปริญญาโท นอกเวลาราชการ)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และกำหนดการได้ที่ https://www.psy.chula.ac.th/psy/apply.php  หรือ https://www.facebook.com/PsychologyChula/

อีเมล: Wanlop.S@chula.ac.th โทรศัพท์: 0-9488- 69467, 0-2218 -1184

 

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย