ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการ “ZERO COVID” ให้คำแนะนำด้านการออกแบบแก่โรงพยาบาลรัฐ

สภาสถาปนิก ร่วมกับศูนย์ออกแบบเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคลากรทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบในสาขาต่างๆ เข้าร่วมโครงการ “ZERO COVID” เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการออกแบบแก่โรงพยาบาลของรัฐ พร้อมคำแนะนำการออกแบบสถานที่รองรับผู้ป่วยจากเชื้อไวรัส COVID-19 ให้เพียงพอต่อความต้องการ และเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

      ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.act.or.th หรือติดต่อ คุณนิธินันท์ บัวขาว โทร. 08 -6395-0834 และ คุณรัตนาภรณ์ วาสนา โทร. 09-1720- 0486

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย