ข่าว

โครงการ “ZERO COVID” ให้คำแนะนำด้านการออกแบบแก่โรงพยาบาลรัฐ

โครงการ “ZERO COVID”  ให้คำแนะนำด้านการออกแบบแก่โรงพยาบาลรัฐ

สภาสถาปนิก ร่วมกับศูนย์ออกแบบเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคลากรทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบในสาขาต่างๆ เข้าร่วมโครงการ “ZERO COVID” เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการออกแบบแก่โรงพยาบาลของรัฐ พร้อมคำแนะนำการออกแบบสถานที่รองรับผู้ป่วยจากเชื้อไวรัส COVID-19 ให้เพียงพอต่อความต้องการ และเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

      ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.act.or.th หรือติดต่อ คุณนิธินันท์ บัวขาว โทร. 08 -6395-0834 และ คุณรัตนาภรณ์ วาสนา โทร. 09-1720- 0486

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X