ข่าว

อบรมออนไลน์ “How to search : สืบค้นอย่างไรให้ได้คุณภาพ”

อบรมออนไลน์ “How to search : สืบค้นอย่างไรให้ได้คุณภาพ”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ โดย CU Reference Databases (CU Ref) จัดการอบรมเรื่อง “How to search: สืบค้นอย่างไรให้ได้คุณภาพ” สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร นักวิจัย และอาจารย์ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม เวลา 13.30 – 15.00 น.

พบกับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย เทคนิคการสืบค้น การเลือกแหล่งข้อมูล และการจัดการผลการสืบค้น (อบรมเป็นภาษาไทย) โดยลิงก์สำหรับการอบรมและรหัสผ่านจะส่งให้กับผู้ลงทะเบียนทางอีเมล

บุคลากรและนิสิตที่สนใจ สามารถสมัครอบรมได้ที่ https://bit.ly/curef0521

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X