ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมหลักสูตร Logistics : Strategy & Management

สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดการอบรมออนไลน์หลักสูตร Logistics: Strategy & Management ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 ทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ เวลา 18.00  – 19.30 น. โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน logistics จากจุฬาฯ และองค์กรชั้นนำของประเทศ เป็นวิทยากร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  – 23 พฤษภาคม 2563 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการสำเร็จหลักสูตรจากจุฬาฯ

ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ทาง http://www.cuti.chula.ac.th/home/?p=117 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ  http://www.cuti.chula.ac.th/home/?p=11  หรือ fb.com/CUTransInst E-mail : cuti.chula@gmail.com

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย