ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญชมละครอักษรฯ on Screen ละครเพลงเรื่อง “Long Live Jit Poumisak ชุมนุมเรื่องเล่าวีรกรรมวีรชนปฏิวัติ”

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรม “Series ละครอักษรฯ on Screenโดยนำละครภาควิชา และละครของนิสิตในสาขาวิชาศิลปการละคร มาเผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube ทุกวันอาทิตย์

ละครเวทีเรื่องที่ 3 ละครเพลงเรื่อง “Long Live Jit Poumisak ชุมนุมเรื่องเล่าวีรกรรมวีรชนปฏิวัติ” จะเผยแพร่ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่ : https://www.youtube.com/dramaartschula

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2218-4802
Facebook : https://www.facebook.com/dramaartschula

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย