ข่าว

เชิญชมละครอักษรฯ on Screen ละครเพลงเรื่อง “Long Live Jit Poumisak ชุมนุมเรื่องเล่าวีรกรรมวีรชนปฏิวัติ”

เชิญชมละครอักษรฯ on Screen ละครเพลงเรื่อง “Long Live Jit Poumisak ชุมนุมเรื่องเล่าวีรกรรมวีรชนปฏิวัติ”

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรม “Series ละครอักษรฯ on Screenโดยนำละครภาควิชา และละครของนิสิตในสาขาวิชาศิลปการละคร มาเผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube ทุกวันอาทิตย์

ละครเวทีเรื่องที่ 3 ละครเพลงเรื่อง “Long Live Jit Poumisak ชุมนุมเรื่องเล่าวีรกรรมวีรชนปฏิวัติ” จะเผยแพร่ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่ : https://www.youtube.com/dramaartschula

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2218-4802
Facebook : https://www.facebook.com/dramaartschula

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X