ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศออนไลน์ สำหรับบุคคลทั่วไป

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เปิดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศหลักสูตรต่างๆ สำหรับบุคคลทั่วไป ในรูปแบบออนไลน์ รอบกลางปี 2563  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2563

ติดตามรายละเอียดโครงการและภาษาที่เปิดสอนได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/
ตารางเวลาการอบรม https://bit.ly/35Z3rP3

ผู้สนใจสมัครอบรมทางออนไลน์ได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?p=1397

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2218-4886

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย