ข่าว

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค เปิดให้ใช้พื้นที่จุฬาฯ สระบุรีจัดกิจกรรม

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค  เปิดให้ใช้พื้นที่จุฬาฯ สระบุรีจัดกิจกรรม

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ เปิดให้คณะ และหน่วยงานต่างๆ ขอใช้พื้นที่ ณ พื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ สระบุรี  จัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ สามารถขอใช้บริการสถานทีได้่ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.reservation.clnr.chula.ac.th/  โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการการเข้าใช้บริการ ดังนี้

  • เปิดให้เข้าใช้บริการเฉพาะหอพักอาคารกวางทองและอาคารอินทนิล ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563 โดยพักได้ห้องละไม่เกิน 1 ท่าน
  • ผู้เข้าพักต้องกรอกแบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19
  • รับการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพัก

ส่วนพื้นที่ จุฬาฯ น่าน เนื่องด้วยยังมีข้อจำกัดด้านสถานการณ์ COVID-19 และอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร เมื่อพื้นที่พร้อมให้บริการ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X