ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาวิชาการออนไลน์เรื่อง “ไทยเชื้อจีนกับการเปลี่ยนแปลง”

สถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ ขอเชิญร่วมการเสวนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “ไทยเชื้อจีนกับการเปลี่ยนแปลง” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติอันยาวนานของคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย กับการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายยุคสมัยจนกระทั่งถึงยุคโควิด -19 การเสวนาจัดขึ้นในวันที่ 20, 22,27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 14.30 น.

– วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง “ประเพณีคนไทยเชื้อสายจีนในเยาวราชและการเปลี่ยนแปลง” โดย อ.   สมชัย กวางทองพานิชย์ นักประวัติศาสตร์ชุมชน ย่านเยาวราช

– วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง “ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพฯ : ตลาดน้อย ตลาดพลู” โดย อ.ภูมิ ภูมิมหาตมะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

– วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรื่อง “ขนมกับเทศกาลจีน” โดย อ.เศรษฐพงษ์ จงสงวน นักวิชาการอิสระด้านจีนศึกษา ผู้ชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนามหายาน

ผู้สนใจสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live : https://www.facebook.com/ThaiStudiesCU/

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย