ข่าว

Chula UDC ร่วมบริจาคอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ

Chula UDC ร่วมบริจาคอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ

เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จุฬาฯ (Chula UDC) ร่วมเป็นเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุกับมูลนิธิข้างเตียงเคียงกัน เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จ.ปทุมธานี โดยร่วมบริจาคอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ราวไม้ไผ่ข้อต่อสแตนเลส 15 ชิ้น และเซ็นเซอร์ ติดผ้าอ้อมสำเร็จรูป 1 ชุด เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ยืมใช้

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุ เช่น เตียง ราวจับไม้เท้า วีลแชร์ ถังออกซิเจน ฯลฯ ได้ที่มูลนิธิฯ โทร. 0-2194-4678

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X