ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนาออนไลน์ทิ่อินโดนีเซีย เรื่องอุตสาหกรรมฮาลาลระหว่างการระบาดของโควิด-19

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.วินัย ดะ​ห์​ลัน​ ผู้​อำนวยการ​ศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​ ฮาลาล​ จุฬาฯ ร่วมเป็นวิทยากร​ในงานInternational webinar on Halal in collaboration with ADI and BPJPH” เรื่อง “Prospects and Challenges of Halal Industry During the Covid 19 Pandemic” ซึ่งเป็นการสัมมนาออนไลน์ที่ประเทศอินโดนีเซียผ่านโปรแกรม ZOOM โดย รศ.ดร.วินัย บรรยายในหัวข้อ “Prospects and Challenges of Halal Industry During the Covid 19 Pandemic”

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรร่วมบรรยาย ได้แก่ Prof.Dr.Ir. Sukoso, Head of the Republic of Indonesia’s Ministry of Religious’s Halal Product Guarantee Agency กระทรวงศาสนา ประเทศอินโดนีเซีย บรรยายในหัวข้อ “Halal standard for implementing law 33/2014 for Halal Industry in Indonesia” และ Assoc.Prof.Nurul Huda,Ph.D, Faculty of Food Science and Nutrition, University Malaysia Sabah (UMS) บรรยายในหัวข้อ “Emphasis on processed food”

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย