ข่าวสารจุฬาฯ

หอพักนิสิตจุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2563

หอพักนิสิตจุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาคที่ประสงค์จะเข้าพักในหอพักนิสิต ประจําปี­การศึกษา 2563 (รอบที่ 1) ระหว่างวันที่ 16 – 25 พฤษภาคม 2563 โดยกรอกใบสมัครทางออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักงานหอพักนิสิต และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือ EMS จ่าหน้าถึง สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ ตึกพุดซ้อน ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.rcu.sa.chula.ac.th/news/index.php?page=news.php&id=550&n_t=1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2218-3643

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย