ข่าว

เว็บไซต์ CHULA MOOC รูปแบบใหม่ สืบค้นรายวิชาเรียนง่ายใช้งานสะดวก

เว็บไซต์ CHULA MOOC รูปแบบใหม่ สืบค้นรายวิชาเรียนง่ายใช้งานสะดวก

CHULA MOOC คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดรายวิชาได้ง่ายขึ้นและให้ผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ CHULA MOOC ได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/

ดูรายละเอียดวิชาที่เปิดสอนได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/courses

ศึกษาการใช้งานได้ที่ https://mooc.chula.ac.th/how-to

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/CHULAMOOC หรือ chulamooc@chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X