ข่าว

อบรมหลักสูตรออนไลน์ฟรี หัวข้อ “จุฬาฯ ธุรกิจพิชิต COVID-19”

อบรมหลักสูตรออนไลน์ฟรี หัวข้อ “จุฬาฯ ธุรกิจพิชิต COVID-19”

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ฟรี ในหัวข้อ “จุฬาฯ ธุรกิจพิชิต COVID-19” โดย CEO นิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

  • Class 9: ฉลาดตรวจสอบธุรกิจ เพื่อพิชิตโควิด-19 (Biz Turnaround with Smart Audit) วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 – 20.00 น.

  • Class 10: พลิกบัญชีข้อมูล เพิ่มพูนพลังธุรกิจ (Data Accounting for Enhancing Biz Growth) วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.00 – 20.00 น.

ลงทะเบียนฟรีโดยการสแกน QR Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/CBSChula/

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X