ข่าว

เชิญชมนิทรรศการผลงานปริญญานิพนธ์ของบัณฑิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ

เชิญชมนิทรรศการผลงานปริญญานิพนธ์ของบัณฑิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ

ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ของบัณฑิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ในงาน “ไอดี ยินดี โชว์” (ID Degree Show) พบกับ 26 ผลงานจาก 6 Design-based งานออกแบบที่ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และนิทรรศการในรูปแบบ Online Exhibition ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2563 พร้อมการถ่ายทอดสดทาง Facebook ในวันที่ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563
ติดตามรับชมได้ที่: https://www.facebook.com/idcudegreeshow/

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X