ข่าว

ประชุมวิชาการวาระพิเศษ COVID-19 Lecture Series ครั้งที่ 5

ประชุมวิชาการวาระพิเศษ  COVID-19 Lecture Series ครั้งที่ 5

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการวาระพิเศษ COVID-19 Lecture Series ครั้งที่ 5 “Health Innovation in COVID-19” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 – 12.45 น. โดยมี ศ.ดร.สุพจน์  เตชะวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม สำนักงานวิจัยและพัฒนาเพื่อแปรงานวิจัยสุขภาพสู่การปฏิบัติ เป็นวิทยากร ทั้งนี้การประชุมวิชาการวาระพิเศษ COVID-19 Lecture Series จะจัดทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคม 2563

            ผู้สนใจสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X