ข่าว

“ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ” มอบถุงยังชีพ พร้อมคู่มือพิชิต COVID-19 แก่ชุมชน

“ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ” มอบถุงยังชีพ  พร้อมคู่มือพิชิต COVID-19 แก่ชุมชน

เมื่อวันที่ 21 – 22 และ 29 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ พร้อม “คู่มือพิชิต COVID-19” ซึ่งเป็นคู่มือพิชิตโรคและให้ความรู้ผ่านวิกฤตสู้ภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชน ทั้งพุทธ มุสลิม และคริสต์ กว่า 6 ชุมชน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก มัสยิดมหานาค มัสยิดบางหลวง วัดกลาง ริดวาน และ ชุมชนหัวหมากน้อย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดจากไวรัสโควิด-19 โดยมีนายศิริพงษ์ รัสมี สส.เขตหนองจอก พร้อมด้วยอีหม่ามประจำย่านหนองจอก ร่วมกิจกรรม

“โครงการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563” ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ลงพื้นที่แจก “คู่มือพิชิต COVID-19” หรือคู่มือพิชิตโรคและให้ความรู้ฝ่าวิกฤตสู้ภัยโควิด-19 พร้อมด้วยถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา สบู่ ผงซักฟอก และหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งบรรเทาสาธารณภัยทางด้านความเป็นอยู่ อาหารการกิน อุปกรณ์ ป้องกันไวรัสแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่มีทั้งชาวพุทธ มุสลิม และคริสต์ ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน

สำหรับ “คู่มือพิชิต COVID-19” เป็นคู่มือให้ความรู้ 6 ด้านที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นวิธีการรับมือกับไวรัสโควิด-19 ได้แก่ วิธีห่างไกลโรคโควิด-19 และวิธีการสังเกตตัวเอง การล้างมือตามหลักสุขอนามัย วิธีทำแอลกอฮอล์เจล วิธีทำสเปรย์แอลกอฮอล์ วิธีการทำ Face Shield และคู่มือการบริหารร่างกายและการออกกำลังกาย

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X