ข่าว

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดและสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (Aging Market Access: AMA)

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดและสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (Aging Market Access: AMA)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ สมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดและสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (Aging Market Access: AMA) โครงการต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มโครงสร้างทางสังคมใหม่ในหลายประเทศที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างช่องทางการตลาดและโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ให้แก่ผู้ผลิตสินค้าและบริการของไทย ในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2563

เจาะลึกแนวโน้ม ข้อมูล และองค์ความรู้ด้านการตลาด และการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์สำหรับผู้สูงอายุแบบผ่านการสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการให้คำปรึกษาเชิงลึก รวมถึงการศึกษาดูงานการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ และการทดสอบสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ โดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลากหลายสาขาอาชีพ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 พฤษภาคม  2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  ที่: https://bit.ly/2yh4sWs

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X