ข่าว

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครและคัดเลือกนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ Direct Admissions) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2563

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://pgschula.org/admission-2020

ส่งเอกสารการสมัครทาง E-mail ที่ pgs.chula@gmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pgschula.org

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตรได้ที่ Email: pgs.chula@gmail.com

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X