ข่าว

3P เคล็ดไม่ลับฉบับ MUJI เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

3P เคล็ดไม่ลับฉบับ MUJI เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

“MUJI” แบรนด์ที่หลายๆคนหลงใหลในการออกแบบและอรรถประโยชน์ มีตัวตนโดดเด่นจนกระทั่งก่อเกิดวัฒนธรรมไปทั่วโลก โดยศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาฯได้นำเสนอ 3 หลักการของ MUJI มาปรับใช้ในการบริหารองค์กรโดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัย อันเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายสำคัญยิ่งของชาติในการพัฒนาคน องค์ความรู้ นวัตกรรม และสังคมในวงกว้าง ได้แก่
P1: Philosophy-Led Organizing นำองค์กรด้วยปรัชญา
P2: Problem-Based Designing ออกแบบโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
P3: Personnel Caring ดูแลพนักงานด้วยความใส่ใจ

เหล่านี้เป็นเคล็ดไม่ลับที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งสามารถนำไปทำให้เกิดขึ้นจริงได้ แม้ว่าจะต้องเผชิญมรสุมต่างๆทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม (Disruption) และความปกติใหม่ (New Normal) แต่ก็สามารถช่วยให้มหาวิทยาลัยยืนหยัดพร้อมเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถเป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจ (Top of Mind) ในที่สุด

อ่านเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่
http://www.urm.chula.ac.th/3pmuji/

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X