ข่าว

เสวนาภารตวิทยา “มีเรื่องมาเล่า : ที่มาของชื่อราวณะ”

เสวนาภารตวิทยา “มีเรื่องมาเล่า : ที่มาของชื่อราวณะ”

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการเสวนาภารตวิทยา ในรูปแบบออนไลน์ “มีเรื่องมาเล่า : ที่มาของชื่อราวณะ” เรื่องเล่าเกี่ยวกับราวณะในรามายณะของวาลมีกิ รามายณะของเชน และในรามเกียรติ์ไทย พร้อมกับเรื่องเล่าสนุกๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายเรื่อง ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00-20.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชม Live สด ผ่านทาง Facebook ได้ที่  https://www.facebook.com/southasianlanguageschula (ไม่ต้องลงทะเบียน และไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

  • ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ประธานโครงการเสวนาภารตวิทยา
  • ผศ.ดร.นาวิน โบษกรนัฏ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในคณะผู้แปลรามายณะเป็นภาษาไทย
  • อ.ดร.บุณฑริกา บุญโญ อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “รามายณะของศาสนาเชน”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-4739

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X