ข่าว

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมกิจกรรมออนไลน์ “Free Writing for Self-reflection”

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วมกิจกรรมออนไลน์ “Free Writing for Self-reflection”

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต (Chula Student Wellness) ขอเชิญน้องๆ นิสิตจุฬาฯ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ “Free Writing for Self-reflection” จัดระเบียบความคิด เรียบเรียงจิตใจ ผ่านการเขียน เพื่อค้นลึกไปในความรู้สึกและความทรงจำของตนเอง โดยมี ‘อ.ต้น’ อนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียนเจ้าของฉายา ‘มุราคามิเมืองไทย’ และ ‘พี่เอก’ สมภพ แจ่มจันทร์ นักจิตวิทยาการปรึกษา Knowing Mind เจ้าของหลักสูตร ‘สร้างนิสัยใหม่ใน 7 วัน’ และ ‘ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน’ เป็นวิทยากร

กิจกรรมจะจัดขึ้นทาง Zoom Application ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น.

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/vHKssayniTcJrm7d9

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X