ข่าว

บรรยาย “10 สิ่งจำเป็นต้องรู้ก่อนการปรับปรุงพันธุ์แพะแกะ”

บรรยาย “10 สิ่งจำเป็นต้องรู้ก่อนการปรับปรุงพันธุ์แพะแกะ”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญฟังการบรรยายออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “10 สิ่งจำเป็นต้องรู้ก่อนการปรับปรุงพันธุ์แพะแกะ” ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-14.00 น. โดยมี ผศ.น.สพ.ชาตรี คติวรเวช หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เป็นวิทยากร

ติดตามรับชมทาง Facebook Live และวีดิโอคอนเฟอร์เร้นซ์ผ่านโปรแกรม Zoom ได้ที่ https://chula.zoom:us/j/99072052885?pwd=d3JPWDVuQU9MemszSTNFanlxVOdDUT09

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แฟนเพจตู้ปันความรู้แพะแกะไทย โทร.09-5718-8789

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X