ข่าว

Esports & Board Game ครั้งที่ 10 เรื่อง “เส้นทางสู่นักพากย์เกม”

Esports & Board Game ครั้งที่ 10 เรื่อง “เส้นทางสู่นักพากย์เกม”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ร่วมกับชมรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ จุฬาฯ (Chula Esports Club) ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังการเสวนาและบรรยายในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรม Esports & Board Game ครั้งที่ 10 เรื่อง “เส้นทางสู่นักพากย์เกม” ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น.  โดยมี คุณชยุตม์ ฉางทองคำ เเละคุณวีระศักดิ์ บุญชู นักพากย์เกมจากบริษัท FPSThailand เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย สกุลเศรษฐ์ พิชิตถกล นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จากชมรม Chula Esports

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.shorturl.at/eGSVZ

รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ได้ที่ https://www.facebook.com/ChulaLibrary

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2218-2929

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X