ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ต้นแบบมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม ติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการที่ดีที่สุดในโลก โดย QS World University Rankings 2021

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติด 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2021 ซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเคยได้รับการจัดอันดับ นอกจากนี้จุฬาฯ ยังครองอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2021 โดย Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings มีสถาบันอุดมศึกษาร่วมการจัดอันดับ 1,604 แห่งจากทั่วโลก

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings 2021 ซึ่งรายงานผลเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563  จุฬาฯ ได้ครองอันดับที่ 96 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ในด้านความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic Reputation) ซึ่งเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นผ่านการแสดงความคิดเห็นจากตัวแทนนักวิชาการ ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษากว่า 100,000 คนทั่วโลก นอกจากนี้ จุฬาฯ ยังครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 12 (ตั้งแต่ปี 2009) อยู่อันดับที่ 46 ของมหาวิทยาลัยระดับเอเซีย และติดอันดับที่ 208 ของมหาวิทยาลัยระดับโลก ซึ่งปีนี้ จุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากปีที่แล้วถึง 39 อันดับ

ทั้งนี้ การจัดอันดับ QS World University Ranking 2021 พิจารณาจากตัวชี้วัด 6 ด้านที่จะมีการคำนวณค่าน้ำหนักที่แตกต่างกันออกไป ประกอบด้วยความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (40%) การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (10%) สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต (20%) ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (20%) สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (5%) และสัดส่วนของนิสิตชาวต่างชาติ (5%)

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย