ข่าว

คอร์สเรียนออนไลน์เว็บไซต์ Coursera สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ เรียนฟรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

คอร์สเรียนออนไลน์เว็บไซต์ Coursera สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ เรียนฟรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ Coursera ซึ่งให้สิทธิพิเศษสำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ เข้าเรียนคอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกกว่า 3,000 วิชาได้ฟรี  เปิดให้ลงทะเบียนเรียนแล้วตั้งแต่บัดนี้ –  31 กรกฎาคม 2563 และสามารถเข้าเรียนได้จนถึง 30 กันยายน 2563  โดยสมัครเรียนได้ด้วย E-Mail Chula และลงทะเบียนเข้าเรียนได้ที่ bit.ly/chula_coursera

หากพบปัญหาในการใช้งานหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ ทาง facebook.com/LicChula

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X