ข่าวสารจุฬาฯ

เยี่ยมชมความก้าวหน้าการทดลองวัคซีนโควิด-19 ในลิง ณ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้นําคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความก้าวหน้าการทดลองวัคซีนโควิด-19 ในลิง ณ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 โดยมี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ ให้การต้อนรับ

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม เผยถึงผลการตอบสนองของวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ในลิง พบว่าลิงมีการตอบสนองสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคในระดับดี และสามารถยับยั้งเชื้อในหลอดทดลองได้ จนนำไปสู่การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เพื่อติดตามการตอบสนองสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคในลิงต่อไป และหากได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คาดว่าจะนำไปสู่การทดสอบอาสาสมัครในคนระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนปีนี้

ด้านศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการนำลิงมาใช้เป็นสัตว์ทดลองวัคซีนโควิด – 19 ชนิด mRNA ชี้แจงการทดสอบด้านความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ในลิง พบว่าลิงทุกกลุ่มมีสุขภาพแข็งแรง โดยได้ตรวจสอบใกล้ชิดกับทีมสัตวแพทย์ของศูนย์ ทั้งระบบสมองและประสาท ระบบหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ การกินอาหารตลอดจนด้านพฤติกรรม ตอกย้ำความปลอดภัยการพัฒนาวัคซีนสู่การใช้ในมนุษย์ และแสดงศักยภาพการวิจัยและพัฒนาวัคซีนในประเทศไทย ที่นับว่าเป็นการวิจัยที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำด้านยาและวัคซีนครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศไปสู่ Medical Center ต่อไป
(ขอบคุณภาพและข่าวจาก Facebook ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ)

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย