ข่าวสารจุฬาฯ

Art & Culture Talk Ep.10 “Musicologist” คือใคร งานของนักดนตรีวิทยา การศึกษาและวิทยาการด้านดนตรีวิทยาในประเทศไทยและต่างประเทศ

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ จัดกิจกรรม Art & Culture Talk ทุกวันอังคาร เริ่มจาก Art & Culture Talk
Ep.10 เป็นต้นไป ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 19.30 น. ทาง Facebook : CU Art Culture และ CU Symphony Orchestra

พูดคุยกับ ผศ.คมธรรม ดำรงเจริญ อาจารย์คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในหัวข้อ “Musicologist” คือใคร
งานของนักดนตรีวิทยา (Musicologist)
การศึกษาและวิทยาการด้านดนตรีวิทยาในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงประเด็นทางดนตรีวิทยาและประวัติศาสตร์ดนตรีที่น่าสนใจ
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cuartculture.chula.ac.th

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย