ข่าว

Art & Culture Talk Ep.10 “Musicologist” คือใคร งานของนักดนตรีวิทยา การศึกษาและวิทยาการด้านดนตรีวิทยาในประเทศไทยและต่างประเทศ

Art & Culture Talk    Ep.10 “Musicologist” คือใคร งานของนักดนตรีวิทยา การศึกษาและวิทยาการด้านดนตรีวิทยาในประเทศไทยและต่างประเทศ

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ จัดกิจกรรม Art & Culture Talk ทุกวันอังคาร เริ่มจาก Art & Culture Talk
Ep.10 เป็นต้นไป ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 19.30 น. ทาง Facebook : CU Art Culture และ CU Symphony Orchestra

พูดคุยกับ ผศ.คมธรรม ดำรงเจริญ อาจารย์คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในหัวข้อ “Musicologist” คือใคร
งานของนักดนตรีวิทยา (Musicologist)
การศึกษาและวิทยาการด้านดนตรีวิทยาในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงประเด็นทางดนตรีวิทยาและประวัติศาสตร์ดนตรีที่น่าสนใจ
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cuartculture.chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X