ข่าว

จุฬาฯ มอบชุด Welcome Back to See You (CU) Kit ต้อนรับบุคลากรกลับสู่บ้านจุฬาฯ

จุฬาฯ มอบชุด Welcome Back to See You (CU) Kit ต้อนรับบุคลากรกลับสู่บ้านจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอต้อนรับ “บุคลากรกลับสู่บ้านจุฬาฯ” (Welcome Back to See You (CU) Kit) ด้วยความรักและห่วงใยบุคลากร ตามนโยบาย “Chula Well Being” ของอธิการบดีจุฬาฯ  โดยมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคและรักษาสุขภาพให้แก่บุคลากรทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคและรักษาสุขภาพให้บุคลากรได้ใช้ในการกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ ด้วยการทำงานในวิถีใหม่ (New Normal) ประกอบด้วย

–  สารจากอธิการบดี
– สเปรย์สำหรับพ่นหน้ากากผ้าป้องกันเชื้อไวรัสและฝุ่น PM2.5
–  สเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา
–  หน้ากากแบบสายปรับได้
–  ซองใส่บรรจุอุปกรณ์

            บุคลากรจุฬาฯ สามารถรับชุด Welcome Back to See You (CU) Kit ได้ ณ ส่วนงานของท่านตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยผู้แทนส่วนงานสามารถมารับชุด Welcome Back to See You (CU) Kit ได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 5 อาคารจามจุรี 5  ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 

            สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2218-0156, 0-2218-0349

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X