ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ มอบชุด Welcome Back to See You (CU) Kit ต้อนรับบุคลากรกลับสู่บ้านจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอต้อนรับ “บุคลากรกลับสู่บ้านจุฬาฯ” (Welcome Back to See You (CU) Kit) ด้วยความรักและห่วงใยบุคลากร ตามนโยบาย “Chula Well Being” ของอธิการบดีจุฬาฯ  โดยมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคและรักษาสุขภาพให้แก่บุคลากรทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคและรักษาสุขภาพให้บุคลากรได้ใช้ในการกลับมาปฏิบัติงานตามปกติ ด้วยการทำงานในวิถีใหม่ (New Normal) ประกอบด้วย

–  สารจากอธิการบดี
– สเปรย์สำหรับพ่นหน้ากากผ้าป้องกันเชื้อไวรัสและฝุ่น PM2.5
–  สเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา
–  หน้ากากแบบสายปรับได้
–  ซองใส่บรรจุอุปกรณ์

            บุคลากรจุฬาฯ สามารถรับชุด Welcome Back to See You (CU) Kit ได้ ณ ส่วนงานของท่านตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยผู้แทนส่วนงานสามารถมารับชุด Welcome Back to See You (CU) Kit ได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 5 อาคารจามจุรี 5  ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 

            สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2218-0156, 0-2218-0349

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย